Početna strana > Autorska prava

Autorska prava

Obaveštenje o autorskim pravima


Copyright © 2011, sva autorska prava zadržava preduzeće szr Expo dizajn centar u čijem je vlasništvu web sajt www.kancelarijskinamestaj.rs

Kompletan sadržaj na ovom web sajtu, uključujući tekstove,  fotografije, podatke, dizajnerska rešenja, animacije, video i audio klipove,  “programerski kod”, u daljem tekstu “Sadržaj”, je vlasništvo preduzeća szr Expo dizajn centar i pod zaštitom je nacionalnog Zakona o autorskom i srodnim pravima i međunarodnih konvencija koje regulišu oblast autorskih prava.

Svako neovlašćeno reprodukovanje, objavljivanje, prevodjenje, prepravljanje ili korišćenje kompletnog „Sadržaja“ ili njegovih delova, kao i pridruživanje „Sadržaja“  bilo kom drugom web sajtu, u celosti ili bilo kog dela, je strogo zabranjeno, i smatraće se povredom autorskih prava i preduzeće Expo dizajn centar će preduzeti sve zakonske mere u cilju zaštite svojih interesa.